Punetorët e sektorit privat do të aplikojnë në web faqen zyrtare të ATK-së.

Link: https://www.atk-ks.org/

Kurse te gjithe studentët do të aplikojnë përmes e-kosova.

Link: https://ekosova.rks-gov.net

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se për herë të parë qeveria do të ndajë nga 100 euro për secilin punëtorë të sektorit publik dhe privat.