KEDS ka bërë të ditur vendet të cilat pritet të kenë ndërprerje të energjisë. Kjo për shkak të punimeve në rrjet.

Më poshtë mund t’i gjeni vendet që nuk do të kenë energji elektrike.

23.02.2022

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Prishtinë

1.

NS 110/35/10 kV Prishtina 1 do të ndërprehet:

Dalja 10kV Përparimi (kodi: 10000005) prej orës 10:00 deri në ora 11:00

Vendet: KFOR-I Hungarez, Spitali Medikus,Tregu me shumicë, Betonjerka.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit-Verifikimi i kabllit 10kV në LP 10 kV Përparimi

Pejë

1.

TS 110/35/10 kV Peja 1 do të ndërprehet:

Dalja 10kV Radavci (kodi: 50000004) prej orës 10:00 deri në ora 12:30

Vendet : Novosella, Radavci, Brestoviku, Dogna, Jabllanica e madhe dhe HEC-Radavci.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, ndërrimi i transformatorit të mbingarkuar.

2.

Nga TS 110/35/10 kV Peja 1 do të ndërprehet:

Dalja 10kV Arbreshi (Kodi: 50000006) prej orës 14:00 deri në ora 15:30

Vendet: Laxheja e Romëve, Kulla, Hazba, Berishtë, Sharra, Katuni i ri, TS Bunari, Fabrika Bibita, Shkolla fillore ..

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, ndërrimi i transformatorit të mbingarkuar.